Специализирани системи

В много случаи индивидуалното софтуерно решение е ключът към оптимизиране на жизнено важни бизнес процеси или преодоляване на сложни предизвикателства.

 Софтуер по поръчка

Характерна черта за всяка съвременна компания е използването на модерни софтуерни решения. Изборът на стандартен софтуер обаче не винаги води до очаквания резултат – прекалено висока цена за интеграция, несъвместимост с бизнес логиката на компанията, невъзможност приложението да се скалира и др. В много случаи индивидуалното софтуерно решение е ключът към оптимизиране на жизнено важни бизнес процеси или преодоляване на сложни предизвикателства.

Fast Design Team има дългогодишен опит в разработката на индивидуални софтуерни решения. За Вашата идея, ние ще предложим най-доброто решение:

•Детайлен анализ на проблема

•Документация описваща случаите на приложение, функционалните и не-функционални изисквания

•Избор на оптимален софтуерен подход за реализация

•Дефиниране на софтуерна архитектура и дата модел

•Избор на програмен език и софтуерни технологии (библиотеки, open source компоненти, framework)

•Реализация и интеграция на проекта

•Дългосрочна поддръжка

Анализирайки поставения проблем ние създаваме модел, който развиваме до края на теоретичните предели, докато не получим функционален и завършен продукт на разумна цена. Ние ще реализираме приложението, което напълно отговаря на вашите очаквания!