Бази данни

Нашият опит във Web-базираните информационни системи започва развитието си от 90-те години, във връзка с масовото навлизане на интернет.

Предлаганите от нас решения са базирани на компонентен модел, допълнен с модули и плъгини. Разбира се нашите решения са мултиезични.

В партньорство предлагаме избор между 8445 готови решения в следните категории:

Разработваме и уникални решения, съобразени Вашите нужди.

Доставяне на информация

Услугата, която предлагаме, се характеризира с добре организиран процес, стриктно спазване на изискванията на нашите възложители и на закона и регулярно представяне на обратна информация към възложителя. Предлагаме комплексна услуга по локализиране, колекциониране, анализиране, контрол и транспортиране на информация до указания от нашия клиент интернет адрес. С цел добро управление на качеството на предоставяната от нас услуга, всички наши служители и сътрудници се запознават с процедурата ни и с изискванията на нашите клиенти и подписват декларация за конфиденциалност.

По отношение на информационната си обезпеченост компанията работи със собствена база данни, с правно-информационна система, както и със собствени източници на информация от различни сфери на обществото. Процесът се управлява чрез адекватни процедури и най-добри практики. Информационното ни обслужване се обезпечава чрез добре структурирана база данни.