Интернет технологии

Предлагани интернет технологии:

Мулти-езичност, Електронна търговия, Електронни дневници,Търговия с имоти, Социални мрежи, Каталози с продукти,Фото-галерия, Видео-галерия, 3600панорама, Географски сист.,Сист. за даунлоад, Търсене работа, Информационни БД, Доставка на съдържание, Поддържане на регистри,Календар - предстоящо и още ...

•Специализирани системиВ много случаи индивидуалното софтуерно решение е ключът към оптимизиране на жизнено важни бизнес процеси или преодоляване на сложни предизвикателства.

•Доставяне на информацияУслугата, която предлагаме, се характеризира с добре организиран процес, стриктно спазване на изискванията на нашите възложители и на закона и регулярно представяне на обратна информация към възложителя.

Предлагаме комплексна услуга по локализиране, колекциониране, анализиране, контрол и транспортиране на информация до указания от нашия клиент интернет адрес. С цел добро управление на качеството на предоставяната от нас услуга, всички наши служители и сътрудници се запознават с процедурата ни и с изискванията на нашите клиенти и подписват декларация за конфиденциалност.

По отношение на информационната си обезпеченост компанията работи със собствена база данни, с правно-информационна система, както и със собствени източници на информация от различни сфери на обществото. Процесът се управлява чрез адекватни процедури и най-добри практики. Информационното ни обслужване се обезпечава чрез добре структурирана база данни.